*alt_site_homepage_image*
*alt_site_homepage_image*
lt
en
photo 2024 gegužės 28 d. Lietuva 13:30

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius, siekdamas užtikrinti tinkamą korupcijos prevencijos VRM pavaldžiose įstaigos įgyvendinimą, 2024 m. gegužės 28 d. Vidaus reikalų ministerijos patalpose organizuoja VRM, VRM pavaldžių įstaigų atstovų ir Generalinės prokuratūros atstovų susitikimą–diskusiją tikslu aptarti, kaip įstaigoms sekasi įgyvendinti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą bei tirti įstaigoje gautis pranešimus apie galimus pažeidimus, padiskutuoti apie praktines problemas ir tuo pačiu gauti prokuratūros metodinę pagalbą, susijusią su Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimu, taip pat susipažinti su prokuratūros sukaupta praktika ir patirtimi užtikrinant pranešėjų apsaugą.