*alt_site_homepage_image*
*alt_site_homepage_image*
lt
en

PRANEŠIMAI APIE PAŽEIDIMĄ TEIKIAMI ELEKTRONINIU PAŠTU
praneseju.apsauga@prokuraturos.lt

PRANEŠĖJŲ KONSULTAVIMO LINIJOS NUMERIS
(8-5) 266 2329
SVARBU! Ši Konsultavimo linija yra skirta tik asmenims, kurie nori pasitarti dėl Pranešėjų apsaugos įstatymo taikymo, sąvokų, procedūrų ir kitais susijusiais klausimais.

Primename, kad asmuo gali tapti pranešėju tik tais atvejais, kai tenkinamos šios dvi sąlygos:

1. Pranešama apie įstaigoje galbūt rengiamą, daromą ar padarytą:
nusikalstamą veiką;
administracinį nusižengimą;
tarnybinį nusižengimą;
darbo pareigų pažeidimą;
šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą;
kitus grėsmę viešajam interesui keliančius arba jį pažeidžiančius teisės pažeidimus.
2. Asmuo, kuris praneša:
yra arba buvo tos įstaigos darbuotojas;
yra arba buvo su šia įstaiga sudaręs konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan. sutartį.

Ko galite tikėtis susisiekę su mumis?

Kompetentingas specialistas suteiks Jums nemokamą konsultaciją rūpimais klausimais (apie kokius teisės pažeidimus galima pranešti, kam reikia pranešti, kaip suteikiamas pranešėjo statusas ir kt.);
Paaiškins apie skatinimo bei pagalbos priemones, kurių galite tikėtis pateikę informaciją.
Nereikia mums pasakyti, kas esate, jei nenorite – galite likti anonimiški.
Konsultacijos telefonu teikiamos darbo dienomis nuo 8 iki 17 valandos.