*alt_site_homepage_image*
*alt_site_homepage_image*
lt
en

Dažnai sulaukiame prašymų pasidalinti pranešėjų sėkmės istorijomis. Tačiau sėkmę šiuo atveju galime vertinti iš kelių skirtingų pozicijų – pranešėjo ir valstybės.

Valstybei, visai visuomenei sėkmė yra tuomet, kai pranešėjas pateikė informacijos, kuri padėjo nutraukti nusikalstamas veikas, kuomet pasinaudojus gauta informacija valstybei buvo grąžinta keli šimtai tūkstančių eurų, buvo užkirstas kelias pažeidimams aplinkosaugos, sveikatos apsaugos srityse ir pan. Pranešėjui irgi svarbu įgyvendinti pilietiškumą, pranešti apie negeroves, bet taip pat svarbu gauti maksimalią paramą iš valstybės institucijų – konfidencialumo užtikrinimą, apsaugą nuo neigiamo poveikio, atlyginimą, kompensaciją, nemokamas konsultacijas, advokato paslaugas ir kt.

Tad apie ką pranešama?

Aplinkosaugos pažeidimai

Generalinėje prokuratūroje buvo gautas pranešimas iš asmens, kuris dirbo įmonėje, prekiaujančioje automobilių chemija. Pranešime nurodyta, kad kuomet prekės kraunamos sandėlyje ir pažeidžiamos pakuotės, skystis išsilieja ant grindinio, valytojas jį valo ir plauna su mašina. Surinkęs visą turinį kartu su vandeniu išleidžia į kanalizacijos šulinius. Darbuotojas pateikė pažeidimo vaizdo įrašą.

Pranešusiam asmeniui buvo suteiktas pranešėjo statusas, atlikus įmonėje tyrimą buvo skirtos administracinės baudos.

Buvo gautas pranešimas apie tai, kad įmonės, kuri užsiima statybinių atliekų išvežimu, vadovas darbuotojams nurodo atliekas vežti ne į tam skirtas atliekų surinkimo aikšteles (kur už atliekų išvežimą renkami mokesčiai), tačiau išversti krovinį miške.

Pranešusiam asmeniui buvo suteiktas pranešėjo statusas, atlikus įmonėje tyrimą buvo skirtos administracinės baudos.

Maisto pramonės įmonės darbuotojas pranešė apie įmonės vykdomą didelės apimties aplinkos taršą. Pranešimą pateikusiam asmeniui buvo suteiktas pranešėjo statusas, pradėtas ikiteisminis tyrimas, įmonė atlygino virš 300 000 eurų žalą aplinkai. Pranešėjas kreipėsi dėl atlyginimo už vertingą informaciją. Išnagrinėjus prašymą generalinis prokuroras priėmė sprendimą skirti 15 000 atlyginimą.

Sveikatos apsauga

Generalinėje prokuratūroje buvo gautas ligoninės darbuotojos pranešimas, kuriame nurodyta, kad skyriuje, kuriame ji dirba,  buvo įdarbintas fiktyvus darbuotojas. Kadangi jis jokių pareigų neatliko (jam buvo mokamas nustatytas atlygis), darbą turėjo dalintis likusios skyriaus darbuotojos. Taip pat darbuotoja nurodė, kad buvo priversta dirbti slaugytojos darbą, nors neturi medicininio išsilavinimo. Kadangi dirbdavo poskyryje viena neturėdama medicininio išsilavinimo ir be slaugytojos, buvo priversta atlikti visus darbus, už kuriuos nebuvo mokama ir pagal pareigybių aprašymą nepriklausė vykdyti. Atlikus tyrimą atskingiems asmenims buvo paskirtos administracinės baudos, tiesioginė pranešėjos vadovė atleista.

Kadangi pranešėjos atžvilgiu buvo vykdomas neigiamas poveikis, ji pateikė prašymą dėl kompensacijos. Generalinio prokuroro sprendimu išmokėta 1900 eurų kompensacija.

Buhalterinė apskaita

Buvo gautas pranešimas dėl galimai netinkamai tvarkomos buhalterinės apskaitos. Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2018 m. kovo 1 d. iki 2020 m. birželio 23 d UAB buhalterinę apskaitą tvarkiusiam asmeniui R. K., nesuvokusiai nusikalstamų veiksmų pobūdžio, A. S. pateikė įtraukti į UAB apskaitą 109 kasos išlaidų orderius, patvirtinančius 67 889,88 Eur grynųjų pinigų išmokėjimą gavėjams. Nustatyta, kad A. S. pasisavino UAB turtą ir apgaulingai tvarkė šios bendrovės buhalterinę apskaitą. Kasos išlaidų orderiuose buvo užfiksuoti grynųjų pinigų išmokėjimai, nors realiai tokios ūkinės operacijos neįvyko arba įvyko ne dokumentuose nurodytomis sąlygomis. Dėl padarytų pažeidimų negalima iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros. Išnagrinėjus bylą teisme tenkintas UAB civilinis ieškinys 61 026,88 e, A. S. paskirta bauda 7500 e (150 MGL).

Generalinėje prokuratūroje gautas pranešimas dėl netinkamo buhalterinės apskaitos organizavimo. Atlikus ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad G. I., būdamas UAB direktoriumi ir atsakingu už apskaitos organizavimą, laikotarpiu nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 2 d., tyčia apgaulingai tvarkė UAB buhalterinę apskaitą, kadangi į UAB apskaitą įtraukė prekių pirkimą, kurios buvo panaudotos ne bendrovės pajamoms uždirbti, o būtent: į UAB apskaitą nepagrįstai įtraukė, t. y. pateikė UAB buhalterei 128,28 litrų 142,70 Eur vertės benzino sunaudojimo dokumentus (be nurašymo aktų) ir 185,20 litrų 165,84 Eur vertės benzino sunaudojimą patvirtinančius dokumentus pagal nurašymo aktus bei į UAB sąnaudas nepagrįstai įtraukė, t. y. pateikė UAB buhalterei PVM sąskaitą faktūrą dėl 4 padangų ir jų gilinimo paslaugų įsigijimo už 266,18 Eur, nors jos UAB veikloje panaudotos nebuvo, dėl ko neteisėtai buvo padidintos 2018 metų remonto ir eksploatacijos sąnaudos bei į atskaitą įtrauktas 55,90 Eur pirkimo PVM, ir dėl to iš dalies nebuvo galima nustatyti UAB veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio bei jų struktūros laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. Paskirta bauda 3000 e (60 MGL).

Piktnaudžiavimas tarnyba

Buvo gautas panešimas, kad vienoje savivaldybėje skyriaus vadovas piktnaudžiauja tarnybine padėtimi. Atlikus ikiteisminį tyrimą jam inkriminuotos nusikalstamos veikos, numatytos BK 228 str. 1 d., 196 str. 1 d. padarytos 2017-09-04 apie 12.42 val., kuomet jis pasinaudodamas savo įgaliojimais ir teisėmis elektroninėje duomenų bazėje ištrynė duomenis apie savo pažįstamo galimai padarytus tris administracinius nusižengimus. Paskirta bauda 108 MGL (4067 e) bei teisės dirbti valstybės tarnyboje atėmimas 3 metams.

Pranešėjas kreipėsi dėl atlyginimo, generalinio prokuroro sprendimu išmokėta 5000 eurų.