*alt_site_homepage_image*
*alt_site_homepage_image*
lt
en

Informacija apie pažeidimus pateikiama raštu. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi užpildyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos formos pranešimą ( docx  odt   pdf ). Pranešti galima ir laisva forma, pranešime nurodant, kad informacija teikiama remiantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

Pranešimas apie pažeidimą teikiamas elektroniniu paštu: praneseju.apsauga@prokuraturos.lt

Pranešimas gali būti atsiunčiamas ir paštu Generalinei prokuratūrai (Rinktinės g. 5A, 01515 Vilnius)

Asmuo informaciją gali pateikti tiesiogiai atvykęs į (pasirinktinai):

Generalinę prokuratūrą (Rinktinės g. 5A, 01515 Vilnius),

Vilniaus apygardos prokuratūrą (Rinktinės g. 5A, 09201 Vilnius),

Kauno apygardos prokuratūrą (Laisvės al. 32, 44240 Kaunas),

Klaipėdos apygardos prokuratūrą (Vilties g. 12, 92231 Klaipėda),

Panevėžio apygardos prokuratūrą (Respublikos g. 54, 35173 Panevėžys),

Šiaulių apygardos prokuratūrą (Dvaro g. 90, 76240 Šiauliai).