*alt_site_homepage_image*
*alt_site_homepage_image*
lt
en
Susitikime Anykščiuose dalijomės žiniomis apie pranešėjų apsaugos institutą 2024 balandžio 29 d.

Anykščiuose balandžio 26 d. įvykusio susitikimo metu Generalinės prokuratūros atstovės Gintarė Bliujienė ir Monika Kalinauskienė dalijosi žiniomis apie pranešėjų apsaugos institutą. Susitikime dalyvavo Anykščių rajono savivaldybės administracijos, Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovai ir specialistai, atsakingi už korupcijos prevencijos įgyvendinimą, darbuotojai, paskirti kompetentingais asmenims administruoti vidinius pranešimų kanalus ir yra atsakingi už Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų vykdymą.

Susitikimo metu buvo apžvelgti šie pagrindiniai aspektai:

  • pateikta detali ir suprantama informacija apie galimybes pranešti ir pranešėjų apsaugą Lietuvoje;

  • aptartos darbuotojų bei asmenų, pranešančių apie pažeidimus, skatinimo ir pagalbos priemonės (konfidencialumo užtikrinimas, apsauga nuo neigiamo poveikio, atlyginimas, kompensavimas ir kt.);

  • pateikta Generalinės prokuratūros praktika priimant sprendimus dėl statuso suteikimo (nesuteikimo) ir pranešimuose pateiktos informacijos tyrimo organizavimo;

  • aptartas vidinių kanalų diegimas ir administravimas įstaigose.

Buvo pristatyta Generalinės prokuratūros vykdoma pranešėjų apsaugos instituto viešinimo kampanija, susitikimo dalyviai pakviesti susipažinti su neseniai veiklą pradėjusia internetine svetaine www.pranesktiesa.lt, kurioje pateikta visa aktuali informacija apie pranešimus apie pažeidimus, naujienas susijusias su Pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimu, įstaigų vidiniu kanalu teikiamų pranešimų tvarkymą, planuojamus mokymus ir kt. Taip pat buvo aptariamos ir vidinių kanalų viešinimo priemonės – ką turėtų įgyvendinti įmonės ar įstaigos, kad jų vidiniai kanalai veiktų efektyviau.