*alt_site_homepage_image*
*alt_site_homepage_image*
lt
en
Kviečiame registruotis į nemokamus mokymus pranešėjų apsaugos tema 2024 sausio 4 d.

Naujų metų pradžia – pats laikas papildyti žinių bagažą. Generalinė prokuratūra įmonėms, įstaigoms (tiek privataus, tiek viešojo sektoriaus) siūlo nemokamus mokymus apie pranešėjų apsaugos institutą.

Standartinės mokymų programos trukmė 3 akademinės valandos. Mokymus sudaro 4 dalys. Pirmojoje dalyje kalbama apie tai, kodėl svarbi pranešėjų apsauga, kokia naudą iš šio instituto gauna valstybė, pateikiami pranešimų pavyzdžiai, pristatoma pranešėjo samprata, statistiniai duomenys. Antroji dalis apie tai, kaip priimami sprendimai dėl pranešėjo statuso Generalinėje prokuratūroje suteikimo, kaip vykdomas pateiktos informacijos tyrimas. Trečiojoje dalyje išsamiai papasakojama apie skatinimo ir pagalbos priemones taikomas pranešėjams, pateikiami pavyzdžiai, statistika. Ketvirtoji dalis skirta įmonės, kurios darbuotojams vedami mokymai, vidinio kanalo pristatymui.

Nesant galimybės mokymams skirti tris akademines valandas siūlome ir trumpesnius – valandos trukmės mokymus. Juose pranešėjų apsaugos institutas pristatomas glausčiau.

Taip pat yra galimybė kreiptis dėl pranešimų/paskaitų skaitymo įvairių renginių, konferencijų metu. Tokiais atvejais pranešimo laikas, tema derinama atsižvelgiant į renginio formatą.

Mokymai pagal galimybes gali būti vedami įstaigoje arba nuotoliniu būdu.

Kviečiame į mokymus registruotis elektroniniu paštu praneseju.apsauga@prokuraturos.lt