*alt_site_homepage_image*
*alt_site_homepage_image*
lt
en
Generalinės prokuratūros atstovės dalyvavo susitikime su Ukmergės ligoninės darbuotojais 2024 gegužės 22 d.

Gegužės 21 dieną Generalinės prokuratūros atstovės susitiko su VšĮ Ukmergės ligoninės darbuotojais. Susitikimo metu buvo pristatytas pranešėjų apsaugos instituto reglamentavimas, statistiniai duomenys, pateikta informacija apie galimybes pranešti ir pranešėjų apsaugą Lietuvoje; išsamiai aptartos darbuotojų bei asmenų pranešančių apie pažeidimus skatinimo ir pagalbos priemonės (konfidencialumo užtikrinimas, apsauga nuo neigiamo poveikio, atlyginimas, kompensavimas ir kt.), pristatytas ligoninės vidinis pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalas.

Primename, kad Sveikatos apsaugos ministro 2023 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-813 patvirtintame Šakinio korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2023–2025 metų veiksmų plane numatyta priemonė - „Skatinti darbuotojus suprasti pranešėjų apsaugos mechanizmo esmę ir jo veikimą. Stiprinti darbuotojų sąmoningumą, užtikrinant pranešėjų apsaugą, siekiant keisti institucinį požiūrį į pranešėjus, šalinti neigiamą požiūrį ir nuostatas dėl pranešimų teikimo apie neteisėtą ar nesąžiningą elgesį, organizuoti mokymus, seminarus, diskusijas ir gerosios patirties sklaidos renginius.“

Kviečiame medicinos įstaigas pasinaudoti galimybe dalyvauti Generalinės prokuratūros organizuojamuose mokymuose pranešėjų apsaugos tema.