*alt_site_homepage_image*
*alt_site_homepage_image*
lt
en
Europos Komisijos ekspertų susitikime Briuselyje Generalinės prokuratūros atstovė pristatė... 2023 spalio 4 d.

2023-10-02 Briuselyje įvyko Europos Komisijos ekspertų grupės 9-asis susitikimas dėl Direktyvos dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos (DIRECTIVE (EU) 2019/1937) įgyvendinimo.

Susitikimo metu buvo pristatyta Valstybių narių naujausia informacija apie tai, kaip vyksta Direktyvos perkėlimas į nacionalinę teisę, dalintasi informacija dėl perkeltų nuostatų įgyvendinimo.

Taip pat aptarti naujausi pokyčiai, susiję su materialine Direktyvos taikymo sritimi: nauji ES teisės aktai jau įtraukti į Direktyvos priedą, ir siūlomi ES teisės aktai, apimantys Direktyvos apsaugos režimą; galimybė Valstybėms narėms reikalauti, kad privataus sektoriaus juridiniai asmenys, kuriuose dirba mažiau nei 50 darbuotojų, būtų įvertinami ir apie tai būtų pranešta Komisijai (Direktyvos 8 straipsnio 7 ir 8 dalys).

Komisija atkreipė dėmesį į statistinių duomenų teikimą pagal Direktyvos 27 straipsnio 2 dalį. Pažymėtina, kad duomenis pateikė tik 5 valstybės, tarp jų ir Lietuva.

Susitikimo metu vyko valstybių narių nacionaliniu lygiu parengtų gairių bei mokymo programų pristatymas. Generalinės prokuratūros atstovė M. Kalinauskienė skaitė pranešimą apie Lietuvoje vykdomus mokymus pranešėjų apsaugos srityje.

Kviečiame įstaigas bei įmones, kurios pageidautų mokymų pranešėjų apsaugos tema, kreiptis į Generalinę prokuratūrą elektroniniu paštu praneseju.apsauga@prokuraturos.lt. Mokymai yra nemokami, jų metu pristatysime pranešėjų apsaugos institutą; pateiksime detalią ir suprantamą informaciją apie galimybes pranešti ir pranešėjų apsaugą Lietuvoje; aptarsime darbuotojų bei asmenų, pranešančių apie pažeidimus skatinimo ir pagalbos priemones (konfidencialumo užtikrinimą apsaugą nuo neigiamo poveikio, atlyginimą, kompensavimą ir kt.); pateiksime Generalinės prokuratūros praktiką priimant sprendimus dėl statuso suteikimo (nesuteikimo) ir pranešimuose pateiktos informacijos tyrimo organizavimo; išsamiai aptarsime vidinių kanalų diegimą ir administravimą įstaigose.