*alt_site_homepage_image*
*alt_site_homepage_image*
lt
en
9-oji NEIWA asamblėja: pranešėjai yra geriausias ginklas kovoje prieš korupciją 2024 balandžio 22 d.

Balandžio 18-19 dienomis Valensijoje įvyko devintasis NEIWA susitikimas, kuriame dalyvavo ir Generalinės prokuratūros atstovė M. Kalinauskienė. Asamblėjos metu buvo priimta Valensijos deklaracija. Deklaracijoje akcentuota pranešėjų apsaugos instituto svarba, nes tai yra bene geriausias mechanizmas kovojant su korupcijos apraiškomis.

NEIWA nariai pabrėžė, kaip svarbu stiprinti visų subjektų, dalyvaujančių pranešėjų apsaugos įgyvendinime bei kovoje su korupcija, pvz. prokurorų, policijos, teismų ir kt., įskaitant pilietinę visuomenę veiklą, nes jų indėlis pranešėjų pasaugoje itin svarbus kuriant pranešėjams palankią aplinką.

Be Valensijos deklaracijos, šioje 9-ojoje asamblėjoje buvo pristatyti ir kelių tinkle sudarytų darbo grupių rezultatai, pavyzdžiui, gautų pranešimų analizei skirtos grupės bei grupės, atsakingos už pranešimų tyrimą, analizę ir neigiamų poveikio priemonių taikymą.

Į šį susitikimą buvo pakviestas Europos Komisijos teisingumo generalinis direktorius Paulas Hafellneris, kuris pristatė pranešimą apie Direktyvos dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos perkėlimo į nacionalinę teisę rezultatus. Visos valstybės narės minėtos direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę privalėjo perkelti iki 2021 m. gruodžio 17 dienos. 2021 m. gruodžio 16 d. duomenimis tai pavyko įgyvendinti tik penkioms Europos Sąjungos valstybėms, tame tarpe ir Lietuvai.

NEIWA tinklas buvo įkurtas Europos Sąjungai patvirtinus direktyvą 2019/1937 dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos ir yra bendradarbiavimo bei keitimosi žiniomis bei patirtimi platforma pranešėjų apsaugos srityje. Šiuo metu tinkle dalyvauja 33 institucijos iš 24 Europos valstybių. Lietuvai NEIWA tinkle atstovauja Generalinė prokuratūra.